GROEPSVACCINATIE GRIEP

http://www.dessel.be/nieuws/detail/1393/krijg-je-voorrang-voor-een-griepvaccin-reserveer-dan-nu-je-griepprik?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=

Op zondag 1 november en donderdagavond 5 november stelt Dr. Dries zich beschikbaar  enkel voor het toedienen van het griepvaccin. Je kan hiervoor enkel telefonisch een afspraak maken. Omwille van de corona maatregelen draagt iedereen een mondmasker. Er mogen slechts 2 personen in de wachtkamer, de anderen wachten buiten op de parking. Hou afstand bij het binnen en buiten gaan. Breng uw identiteitskaart en uw griepspuit mee.

Huisartsenpraktijk Dr. Dries

De afspraken (telefonisch en online) en de huisbezoeken kunnen gewoon terug plaatsvinden mits enkele voorzorgsmaatregelen.

 Waarmee rekening houden indien u op raadpleging komt:

 • IEDEREEN MET SYMPTOMEN VAN KORTADEMIGHEID, HOESTEN, KEELPIJN, GRIEPERIG GEVOEL, GEUR- OF SMAAKVERLIES, OF KOORTS MAG GEEN ONLINE AFSPRAAK MAKEN MAAR NEEMT EERST TELEFONISCH CONTACT!!!

 • Bij elke raadpleging dient u mond en neus te bedekken, liefst met een masker. Alléén de patiënt zelf komt binnen.

 • Vooraf thuis uw handen grondig wassen, en opnieuw grondig wassen bij thuiskomst. Ondertussen uw gelaat niet aanraken.

 • Afstand houden in de mate van het mogelijke. Meestal zal u alleen zijn in de wachtkamer, de afspraken worden gespreid. Kom maximum 5 minuten op voorhand en breng zo mogelijk gepast contant geld mee.

 • Niet hoesten of niezen éénmaal u binnen bent


CORONA - BELANGRIJKE INFO

 • IEDEREEN MET SYMPTOMEN VAN KORTADEMIGHEID, KEELPIJN, HOEST, GRIEPERIG GEVOEL, GEUR- OF SMAAKVERLIES, OF KOORTS MOET THUIS BLIJVEN EN MAG GEEN ONLINE AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN RAADPLEGING!

 • we vragen telefonisch contact op te nemen (014/370890) 
 • we proberen u telefonisch verder te helpen of plannen een afspraak op een apart moment of een huisbezoek indien nodig. Zo kan de dokter de andere patiënten wel veilig ontvangen in zijn kabinet.
 • tijdens zo'n afspraak of huisbezoek vragen we dat de patiënt een mondmasker draagt
 • De dokter moet zichzelf beschermen met een mondmasker, handschoenen,...

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

 • was uw handen zéér grondig met water en zeep, meerdere keren per dag en zeker na mogelijk contact met besmette oppervlakken

 • hou afstand van elkaar, 1.5 meter is aanbevolen (geen handen schudden, kussen,..)

 • bij luchtweginfecties, vermijd bezoek en contact met kwetsbare personen (bejaarden, chronisch zieken,...)

 • gebruik wegwerpzakdoekjes

 • vermijd onbeschermd niezen en hoesten

 • uw gezicht zo weinig mogelijk aanraken